Doklady budou online. Konec papírování.

Zapomeňte na tisk PDF a kopírování papírových faktur. S INOVIO Elektronické schvalování faktur zůstanou elektronické faktury elektronickými. Papírové faktury se naskenují a dál už pracujete jen s jejich elektronickými náhledy. Pak můžete vesele prohledávat, filtrovat a bleskurychle nacházet, co právě potřebujete.

Přehled kdekoliv. 100% bezpečný.

S fakturami můžete pracovat v kanceláři, doma nebo na cestách. K dokladům se přirozeně dostanou jen autorizovaní pracovníci. INOVIO Elektronické schvalování faktur umožňuje přidělovat libovolná oprávnění a nastavovat optimální workflow.

Rychlé a bezchybné schvalování.

INOVIO Elektronické schvalování faktur se samo učí, kdo má schvalovat jaký doklad. Doručí ho všem, kdo se k němu mají vyjádřit. Rozlišuje oprávnění také podle výše schvalovaných částek. Když fakturu neschválíte, jednoduše připište proč. Aplikace to šetrně sdělí kolegům, případně i dodavateli.

 

Co získáte?

 

Dost bylo tisku PDF a kopírování papírových došlých faktur. S INOVIO Elektronické schvalování faktur zůstanou elektronické faktury elektronickými. Papírové faktury se naskenují a dál už pracujete jen s digitalizovanými náhledy. Papírový originál můžete zavřít do skříně a pustit z hlavy. Na monitoru uvidíte nejen sken, ale i průvodku (košilku), komentáře kolegů, historii oběhu a schvalování. Schvalování faktur u vás bude díky jednoduchému workflow nejen rychlejší, ale i přehlednější.
Stanete se vševědoucím. Urguje dodavatel neuhrazenou fakturu? Za několik sekund dostane vyčerpávající odpověď. Ať žije image! Ke každému přijatému došlému dokladu mohou oprávnění pracovníci připisovat poznámky a komentáře, dodací listy, či další přílohy. Ty s ním budou trvale spojeny, takže se k nim můžete kdykoliv vrátit nebo je předložit auditorovi. Stiskem jediného tlačítka přimějete INOVIO Elektronické schvalování faktur k sestavení reportů o množství zpracovaných faktur, faktur u jednotlivých schvalovatelů nebo v určitých stavech schvalování, uvidíte počty zamítnutých či vrácených faktur apod. Nebo je chcete pravidelně mailem? Prostě uvidíte!
Díky okamžité dohledatelnosti a jmenovité odpovědnosti pracovníků získáte velmi silný nástroj i na redukci bezdůvodných výdajů. Objem duplicitních plateb ve firmách se pohybuje až kolem 2 % všech úhrad. INOVIO Elektronické schvalování faktur automaticky vyhledává podobné faktury a hlásí podezřelou duplicitu, i kdyby mezi vystavením uplynuly celé týdny, a dělá to lépe, než váš ekonomický software. Díky jasně nastavenému workflow schvalování bude duplicitní faktura odesílateli vrácena mailem a inovio vám ten e-mail sestaví včetně skenu hříšné faktury. Vyhnete se handrkování a čekání na dobropisy. Zjistíte, že INOVIO si na sebe umí vydělat.

  • Chcete předcházet utrácení ještě účinněji? Pořiďte si INOVIO Schvalování objednávek. Ve spojení s Elektronickým schvalováním faktur budete mít nejvyšší možnou kontrolou nad finančními toky ve společnosti.
INOVIO Elektronické schvalování faktur neřeší, kde jste vy, kde zaměstnanci a kde účetní firma. Pracujete z kanceláře, služební cesty, dovolené nebo z domova. Má vaše firma více poboček, na které chodí faktury, a chcete je schvalovat centrálně? Žádný problém, nainstalujeme vám INOVIO a nastavíme správné workflow.
Nikdo neuvidí, co nemá. Workflow schvalování nastavujete v souladu se svými potřebami. Uživatelé mají přístup pouze k informacím, které odpovídají jejich autorizaci. Obsaďte role, a INOVIO Elektronické schvalování faktur zobrazí jen to, co konkrétní pracovník může vidět.
Elektronická (digitalizovaná) faktura se nepolije kávou, neztratí, nezmačká, nevybledne ani se nezaloží: najdete ji okamžitě. Když INOVIO Elektronické schvalování fakturzjistí, jak faktury firmou obíhají, samo je bude po těchto cestách bez zdržení posílat. Vždy bleskově zjistíte, kdo a jak se k faktuře vyjádřil, kdo ji schválil, okomentoval nebo odmítnul a proč. Pokud se přiblíží splatnost dosud neschválené faktury, INOVIO Elektronické schvalování faktur upozorní manažera, u kterého doklad vázne. Informace o oběhu faktur firmou jsou důležité, proto si můžete nastavit i řadu dalších upozornění.
Průměrné náklady na tradiční firemní zpracování faktur (manipulace, zápis do účetního systému, archivace) činí 150–300 Kč na kus, na elektronické workflow INOVIO (se všemi jeho výhodami) jen 10–30 Kč (započteny jsou náklady na všechny pracovníky, kteří s fakturami manipulují). Pokud dobře počítáme, a to my umíme, INOVIO Elektronické schvalování faktur může ušetřit přes 80 % nákladů spojených se zpracováním faktur.
 

Produkty propojíte s vaším účetním softwarem.

 
Dokumenty můžete snadno exportovat k zaúčtování ve vašem ekonomickém informačním systému. Faktury už nemusíte znovu přepisovat. A co je podstatné, do sestavy se dostanou jen dokumenty, které byly řádně schváleny.
abra m_dynamicsNAV money pohoda SAP altus gardic helios karat vision32-logo