INOVIO Elektronické schvalování objednávek je online aplikace pro schvalování objednávek odpovědnými pracovníky. Software instalujeme na vašem, nebo na našem serveru. Uživatelé neinstalují nic, k produktu přistupují přes internetový prohlížeč z kanceláře, z domova nebo ze služební cesty. Systém je provázán s INOVIO Elektronické schvalování faktur.

Všechno na jednom místě.

Faktury, nákupní žádanky, objednávky – když budete chtít, všechno, co je určeno ke schválení, uvidíte v jedné frontě. Bez ohledu na to, jak je fronta dlouhá, INOVIO filtruje a hledá tak svižně, jak očekáváte.

Sestavujte objednávky z žádanek.

Sbírejte nákupní požadavky formou žádanek. Ty pak posuďte a rozhodněte, zda je překlopíte do objednávek. Půjde to snadno. Žádanky můžete seskupovat do různých objednávek pro různé dodavatele, jako byste plánovali víkendový nákup.

Vyplňte několik údajů, a máte PDF objednávku.

Ve svých objednávkách můžete mít vlastní loga, barvy i rozvržení. Pokud není ještě objednávka schválená, v PDF to uvidíte – neplánované nákupy nehrozí. INOVIO není žádný primitivní cloud, který by vás omezoval nebo zkoušel z pozornosti.

Párujte objednávky a fakturami.

Můžete párovat, ať je k jedné objednávce více faktur, nebo k faktuře mrak objednávek. INOVIO Elektronické schvalování objednávek uhlídá propojení a nahlásí nesrovnalosti.

 

Co získáte?

 

Žadatel vytvoří návrh objednávky v systému, a ten ji předloží zodpovědným pracovníkům ke schválení. Schvalovatel může požadavek na nákup schválit, odmítnout, upravit nebo připomínkovat. Požadavky lze schvalovat po jednotlivých položkách. Schválené návrhy objednávek jsou pak vystaveny ve “firemních barvách” a doručeny elektronicky dodavatelům ve formátu PDF. Odpadají spory, kdo co schválil: všechny informace jsou na jednom místě.
Uživatelé modulu INOVIO Elektronické schvalování faktur ocení, že každá vystavená objednávka je následně spárována s přijatou fakturou. Rozpory mezi objednávkou a fakturou jsou vizuálně zvýrazněny a předloženy k řešení. Workflow software INOVIO tak zajišťuje perfektní kontrolu nákladů a dohadných položek (závazků bez účetních dokladů).
Schválené položky jednotlivých objednávek lze snadno agregovat do jedné nebo rozmístit do více objednávek. Představte si „nákupní“ seznam schválených položek, který pak rozdělíte do souhrnných objednávek podle dodavatelů. Při vystavení závazné objednávky systém zkontroluje, zda jsou všechny položky schváleny a zda se neobjevují ve více objednávkách současně.
V aplikaci vám nastavíme vaše vlastní pole, přizpůsobíme seznamy a nastavíme design vašich objednávek podle potřeb a pravidel firemní identity. Databázi vydaných objednávek můžete archivovat (PDF), seznamy objednávek exportovat do CSV formátu.
 

Produkty propojíte s vaším účetním softwarem.

 
Dokumenty můžete snadno exportovat k zaúčtování ve vašem ekonomickém informačním systému. Faktury už nemusíte znovu přepisovat. A co je podstatné, do sestavy se dostanou jen dokumenty, které byly řádně schváleny.
abra m_dynamicsNAV money pohoda SAP altus gardic helios karat vision32-logo